Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

Thời gian toàn khóa học: 18h - 20h

Số học viên: 16

Lịch học: T2 - T4

Số buổi học: 17

Khai giảng: 22/10/2015

Kết thúc khóa học: 20/10/2015

Học phí: 1.000.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.000.000 VNĐ