Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Khóa học WordPress

Số học viên: 16

Số buổi học: 18

Khai giảng: 20/10/2015

Kết thúc khóa học: 29/10/2015

Học phí: 3.000.000 VNĐ

Học phí thị trường: 4.000.000 VNĐ