Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Khóa học WordPress

Thời gian toàn khóa học: 20

Số học viên: 14

Khai giảng: 25/09/2015

Kết thúc khóa học: 30/10/2015

Học phí: 999.000 VNĐ

Học phí thị trường: 1.500.000 VNĐ