Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Khóa học Word

Số học viên: 17

Số buổi học: 18

Khai giảng: 18/10/2015

Kết thúc khóa học: 20/10/2015

Học phí: 5.000.000 VNĐ

Học phí thị trường: 6.000.000 VNĐ