Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Khóa học thiết kế đồ họa cấp tốc

Thời gian toàn khóa học: 18h-20h

Số học viên: 17

Lịch học: T2-T4

Số buổi học: 35

Khai giảng: 30/10/2015

Kết thúc khóa học: 18/10/2015

Học phí: 2.000.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.200.000 VNĐ