Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Khóa học thiết kế đồ họa cấp tốc

Thời gian toàn khóa học: 20

Số học viên: 14

Lịch học: Thứ 3,5, chủ nhật

Khai giảng: 29/09/2015

Kết thúc khóa học: 31/10/2015

Học phí: 1.700.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.500.000 VNĐ