Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Khóa học Photoshop

Thời gian toàn khóa học: 30h

Số học viên: 18

Lịch học: T4-T6

Số buổi học: 18

Khai giảng: 23/10/2015

Kết thúc khóa học: 18/10/2015

Học phí: 3.000.000 VNĐ

Học phí thị trường: 6.000.000 VNĐ