Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Khóa học lập trình PHP

Số học viên: 18

Số buổi học: 17

Khai giảng: 05/10/2015

Kết thúc khóa học: 29/10/2015

Học phí: 4.000.000 VNĐ

Học phí thị trường: 5.000.000 VNĐ