Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Khóa học lập trình PHP & MySQL

Thời gian toàn khóa học: 18

Số học viên: 14

Lịch học: Thứ 3, 5, chủ nhật

Khai giảng: 29/09/2015

Kết thúc khóa học: 25/10/2015

Học phí: 1.500.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.000.000 VNĐ