Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Khóa học lập trình Android chuyên nghiệp

Thời gian toàn khóa học: 2 tháng

Số học viên: 18

Lịch học: Thứ 2, 4 ,6

Số buổi học: 24

Khai giảng: 12/10/2015

Kết thúc khóa học: 12/12/2015

Học phí: 1.650.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.200.000 VNĐ