Trung tâm lập trình Đào tạo lập trình Thực hành không giới hạn

Khóa học lập trình Android

Số học viên: 18

Số buổi học: 18

Khai giảng: 11/10/2015

Kết thúc khóa học: 15/10/2015

Học phí: 5.000.000 VNĐ

Học phí thị trường: 6.000.000 VNĐ